fredag 15 augusti 2014

Grovplanering 9B svenska LÅ 2014-15

Under läsåret kommer vi att, i stora drag, jobba med följande ämnesområden:
HT 2014:
·         Jobba vidare med tidningstexter: reportage, recension, insändare, debattartikel.
·         Skönlitteraturens historia i sju kapitel. Tema/projektarbete.
·         Argumentation/tal i olika medier.

VT 2015:
·         Repetition av skrivregler, utveckla ditt skrivande, samt texttyperna.
·         Vetenskapliga texter (samarbete med NO) + informationssökning/sammanställning, källkritik/hantering.
·         Dialekter/sociolekter.
Under vårterminen kommer också det nationella provet att ligga, och det är inför detta vi kommer att ta en översiktlig repetition av skrivregler och texttyper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar