måndag 26 januari 2015

Riktad skrivning språkhistoria 8A

Måndagen den 2/2 kommer ni att genomföra en riktad skrivning i språkhistoria. Själva skrivningen kommer att ske under svensklektionen 11.10-12.10
Förberedelse sker torsdagen den 29/1, då ni får läsa i Portal Svenska eller läsa mer om svensk språkhistoria på nätet. Observera att inga anteckningar får tas med till skrivningstillfället.

Uppgift: 
Skriv och berätta om svenska språket genom tiderna. Utgå ifrån följande frågeställningar:

 • Hur har det förändrats? 
 • Vilka viktiga historiska händelser/andra språk har bidragit till språkets förändring, och på vilket sätt? 
 • Hur förändras svenska språket idag, och vad beror det på? 
 • Hur tror du det kommer att förändras i framtiden?

Tänk på punkt, stor bokstav och styckeindelning när du skriver! Det underlättar för mig som ska läsa.

Genomförandet:
Under skrivningen kommer du att få använda följande saker:
 • Portal Svenska
 • Google/internet, antingen via din telefon och skolans nät, eller via en av de två datorer som finns i klassrummet.
Är du sjuk och därför inte kan delta under skrivningstillfället så har du möjlighet att lämna in uppgiften färdigskriven senast fredagen den 6/2.

I denna uppgift är det innehållet som är det allra viktigaste. Formen på texten kommer också att bedömas, men tänk på att den bedömningen bara blir en av väldigt många bedömningar av hur du skriver. Följande saker kommer jag att titta på när jag bedömer innehållet:

Du berättar på ett enkelt sätt om några hållpunkter i svenska språkets historia.


Du berättar på ett utvecklat sätt om de viktigaste hållpunkterna i svenska språkets historia.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om de viktigaste hållpunkterna i svenska språkets historia.

Du berättar om någon händelse och/eller något främmande språk som har påverkat svenska språket, och förklarar hur.
Du berättar om några händelser och främmande språk som har påverkat svenska språket, och förklarar hur med hjälp av några exempel.
Du berättar om flera händelser och främmande språk som har påverkat svenska språket, och förklarar hur med hjälp av  flera tydliga exempel.
  

tisdag 13 januari 2015

Repetition inför nationella provet, 9B

Läsa/lässtrategier

Lässtrategier
Läs s. 12-24 om strategier att förstå ord och att läsa på olika sätt.

Berättande texter
Läs s. 112-117 om vad man ska titta på när man läser och tolkar skönlitterära text. 

Skriva

Mottagaranpassning och syfte

För vem skriver du, och varför? Vad har det för betydelse för den text du ska skriva? Läs mer på s. 37

Skrivprocessen

Uppsatsen på nationella provet ska skrivas under en förhållandevis kort tid, vilket innebär att det inte kommer att finnas tid för så värst mycket för– och efterarbete, men det kan ändå vara bra att ha koll på vilka vägar man kan använda för att komma igång. Läs igenom s. 38-43, och tänk igenom vilka stycken som kan vara bra att göra en kort mental notering kring. Hur man analyserar skrivuppgiften (s. 39) är t.ex. ganska bra att ha koll på, liksom vad du ska titta efter när du läser igenom din text och bearbetar språket (s. 43) innan du lämnar in. 

Knep för att komma igång
Kommer du ihåg de olika strategierna för att komma igång som vi har gått igenom? Läs om dem igen på s. 46-47.

Skrivregler

Det här är sådant som ni har fått respons om vid varje tillfälle vi har jobbat med en skrivuppgift. Skrivreglerna kan vara riktigt bra att ha koll på. Läs s. 56-66 och jobba sedan med häftet Reparationskurs skriva – skrivregler som du får av mig. Jag vill att du gör alla 1- och 2-övningar till varje del, och gärna fler om du hinner eller är medveten om att just detta är något du brukar göra fel på. 

Utveckla ditt skrivande

Läs igenom s. 67-79. Det här är bra att ha koll på, om man satsar på de högsta betygen, men annars är det bättre att lägga mer tid på skrivreglerna. Vill du, eller har du tid över att fördjupa dig och öva inom detta område, kan du jobba med häftet Reparationskurs skriva – Utveckla skrivandet.

Texttyperna

Ska du plugga in något inför nationella provet så är det skrivnycklarna på s. 81-87. De allra viktigaste texttyperna att känna till är novell, brev, debattartikel, insändare, krönika, nyhetsartikel och reportage. Läs noga och se till att du har koll på dessa.

Gemensamt 

 • Läsning, lässtrategier: gemensam genomgång och repetition. 
 • De olika texttyperna: genomgång och gemensamma diskussioner om vad som är typiskt för de olika texttyperna. Läsning av olika texttyper 
 • Skönlitteratur: läsning och tolkning av kortare texter, tema/motiv/budskap etc. 
 • Tala: vi övar oss inför det muntliga nationella provet genom att samtala kring de texter vi läser och tolkar.
Alla sidhänvisningar är till Portal Svenska.


måndag 12 januari 2015

Shakespeare, 9B

Dear students,

We are going to spend a few weeks exploring the magic world of William Shakespeare. We are going to focus mainly on his famous sonnet no XVIII and the play Romeo and Juliet, but we are also going to explore his life and tell each other about important events in it.

This is what we are going to do:

1. Follow the web quest which you can find here. Be sure to read the introduction carefully, as well as the task and the process.

For those of you who do not participate in the classroom, the timeline is to be sent in to me, and the presentation is to be recorded in some way, either by filming or just voice recordning, and sent in digitally. 

2. Read Sonnet XVIII here. Think carefully about what it means. The task is to translate the sonnet into "modern" English. How would Shakespeare have written it if he was alive today? This is not an easy thing to do, and you may use the commentary section below the sonnet to help you out with the task.

3. Watch the movie Romeo + Juliet. After you have watched it, choose one of the following written assignments:

 • Movie Review: (ask me for a template if you choose this one, or get it from InfoMentor)
 • Movie analysis: You can use the same template as the review but you can explore the characters more and discuss their personalities and actions, for instance, and get deeper into the theme and moral of the movie. You can also discuss the choice to place this old play in modern settings, and what that does for the story. 
 • Diary: Choose to be either Romeo or Juliet. Write a few entries of their diary, from the time when the main events in the play takes place.
 • A modern day love story: Do as so many other authors and playwrights already have done - let yourself be inspired by Romeo and Juliet and write your own love story. It must have some sort of visible connection to the original one, but otherwise you are free to create your own story.
 • Anything goes: Do you have other ideas? A happy ending, perhaps, or the story from someone else's perspective? Let me know about your plans if you choose this one
Good luck!
/Jenny