fredag 15 augusti 2014

Grovplanering 8A svenska LÅ 2014-15

Under läsåret 2014-2015 kommer vi att, i stora drag, arbeta med följande moment:

HT 2014:
·         Ungdomslitteratur – utgå ifrån kapitlet i Portal s. 127-132.
·         Gemensam läsning av I taket lyser stjärnorna + bokprat.
·         Film – filmteori, repetition av dramaturgiska kurvan, samt filmanalys.
        Film: I taket lyser stjärnorna + jämförande skrivuppgift.
·         Litteraturteori – Romaner och noveller.
        -          Läsa och analysera en novell.
        -          Skriva en egen novell – återknyt till att skriva skönlitterärt.
·         Tema framtiden
        Framtidsskildringar – Science Fiction och Dystopier
VT 2015:
·        Språkbruk.
-          Människan och språket.
-          Nya ord.
-          Språkhistoria.
-          Grannspråk och minoritetsspråk.
·         Tidningstexter/publicering.
  • Vi kommer dessutom att arbeta i en del ämnesövergripande projekt under läsåret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar