fredag 28 november 2014

Riktad skrivning litteraturhistoria, 9B


Fredagen den 5/12 kommer ni att förbereda och genomföra en riktad skrivning i litteraturhistoria.

Vi börjar på morgonen 8.00-9.00 då ni, enskilt eller tillsammans i gruppen som har jobbat med samma epok, får tid till förberedelse genom att t.ex. läsa igenom anteckningarna från er lektion, berättelserna till er epok, eller Portalboken. 

Själva skrivningen sker på svensklektionen 10.20-11.20

Uppgift: 

Välj ut minst en av de berättelser du har läst ifrån din epok. Skriv en text där du knyter den till den tid den skrevs i utifrån följande frågeställning:

Jämför det som hände och hur människor tänkte under den här tiden med den berättelse du har läst. Vad är typiskt för litteraturen under din epok? Hur kan du se att berättelsen är skriven just då? Vilka samband kan du hitta? Vilka budskap kan du hitta i berättelsen?

Tänk på punkt, stor bokstav och styckeindelning när du skriver! Det underlättar för mig som ska läsa.
Genomförandet:

Under skrivningen kommer du att få använda följande saker:
  • Häftet med texter från din epok. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att det kommer med till skrivningstillfället.
  • Portal Svenska
  • Google/internet, antingen via din telefon och skolans nät, eller via en av de två datorer som finns i klassrummet.
Är du sjuk och därför inte kan delta under skrivningstillfället så har du möjlighet att lämna in uppgiften färdigskriven senast tisdagen den 9/12, för att den ska kunna räknas med i betyget för höstterminen.

I denna uppgift är det innehållet som är det allra viktigaste. Formen på texten kommer också att bedömas, men tänk på att den bedömningen bara blir en av väldigt många bedömningar av hur du skriver. Följande saker kommer jag att titta på när jag bedömer innehållet:


E

C
A
Du kan tolka verkets tydliga budskap och förklara hur du tänker.Du kan tolka verkets budskap och föra relativt utvecklade resonemang kring det med hjälp av exempel.

Du kan resonera kring sådant man kan läsa mellan raderna.

Du kan tolka verkets budskap och föra välutvecklade resonemang kring det med hjälp av tydliga exempel.
Du kan berätta något om den tid verket tillkom i, och visa på något sätt hur den tidens samhälle och de tankegångar som rådde återspeglas i verket.

Du kan berätta något om den tid verket tillkom i, och resonera kring hur den tidens samhälle och de tankegångar som rådde återspeglas i verket med hjälp av något exempel.

Du kan berätta något om den tid verket tillkom i, och resonera utförligt kring hur den tidens samhälle och de tankegångar som rådde återspeglas i verket med hjälp av tydliga exempel.