måndag 26 januari 2015

Riktad skrivning språkhistoria 8A

Måndagen den 2/2 kommer ni att genomföra en riktad skrivning i språkhistoria. Själva skrivningen kommer att ske under svensklektionen 11.10-12.10
Förberedelse sker torsdagen den 29/1, då ni får läsa i Portal Svenska eller läsa mer om svensk språkhistoria på nätet. Observera att inga anteckningar får tas med till skrivningstillfället.

Uppgift: 
Skriv och berätta om svenska språket genom tiderna. Utgå ifrån följande frågeställningar:

  • Hur har det förändrats? 
  • Vilka viktiga historiska händelser/andra språk har bidragit till språkets förändring, och på vilket sätt? 
  • Hur förändras svenska språket idag, och vad beror det på? 
  • Hur tror du det kommer att förändras i framtiden?

Tänk på punkt, stor bokstav och styckeindelning när du skriver! Det underlättar för mig som ska läsa.

Genomförandet:
Under skrivningen kommer du att få använda följande saker:
  • Portal Svenska
  • Google/internet, antingen via din telefon och skolans nät, eller via en av de två datorer som finns i klassrummet.
Är du sjuk och därför inte kan delta under skrivningstillfället så har du möjlighet att lämna in uppgiften färdigskriven senast fredagen den 6/2.

I denna uppgift är det innehållet som är det allra viktigaste. Formen på texten kommer också att bedömas, men tänk på att den bedömningen bara blir en av väldigt många bedömningar av hur du skriver. Följande saker kommer jag att titta på när jag bedömer innehållet:

Du berättar på ett enkelt sätt om några hållpunkter i svenska språkets historia.


Du berättar på ett utvecklat sätt om de viktigaste hållpunkterna i svenska språkets historia.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om de viktigaste hållpunkterna i svenska språkets historia.

Du berättar om någon händelse och/eller något främmande språk som har påverkat svenska språket, och förklarar hur.
Du berättar om några händelser och främmande språk som har påverkat svenska språket, och förklarar hur med hjälp av några exempel.
Du berättar om flera händelser och främmande språk som har påverkat svenska språket, och förklarar hur med hjälp av  flera tydliga exempel.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar