tisdag 13 januari 2015

Repetition inför nationella provet, 9B

Läsa/lässtrategier

Lässtrategier
Läs s. 12-24 om strategier att förstå ord och att läsa på olika sätt.

Berättande texter
Läs s. 112-117 om vad man ska titta på när man läser och tolkar skönlitterära text. 

Skriva

Mottagaranpassning och syfte

För vem skriver du, och varför? Vad har det för betydelse för den text du ska skriva? Läs mer på s. 37

Skrivprocessen

Uppsatsen på nationella provet ska skrivas under en förhållandevis kort tid, vilket innebär att det inte kommer att finnas tid för så värst mycket för– och efterarbete, men det kan ändå vara bra att ha koll på vilka vägar man kan använda för att komma igång. Läs igenom s. 38-43, och tänk igenom vilka stycken som kan vara bra att göra en kort mental notering kring. Hur man analyserar skrivuppgiften (s. 39) är t.ex. ganska bra att ha koll på, liksom vad du ska titta efter när du läser igenom din text och bearbetar språket (s. 43) innan du lämnar in. 

Knep för att komma igång
Kommer du ihåg de olika strategierna för att komma igång som vi har gått igenom? Läs om dem igen på s. 46-47.

Skrivregler

Det här är sådant som ni har fått respons om vid varje tillfälle vi har jobbat med en skrivuppgift. Skrivreglerna kan vara riktigt bra att ha koll på. Läs s. 56-66 och jobba sedan med häftet Reparationskurs skriva – skrivregler som du får av mig. Jag vill att du gör alla 1- och 2-övningar till varje del, och gärna fler om du hinner eller är medveten om att just detta är något du brukar göra fel på. 

Utveckla ditt skrivande

Läs igenom s. 67-79. Det här är bra att ha koll på, om man satsar på de högsta betygen, men annars är det bättre att lägga mer tid på skrivreglerna. Vill du, eller har du tid över att fördjupa dig och öva inom detta område, kan du jobba med häftet Reparationskurs skriva – Utveckla skrivandet.

Texttyperna

Ska du plugga in något inför nationella provet så är det skrivnycklarna på s. 81-87. De allra viktigaste texttyperna att känna till är novell, brev, debattartikel, insändare, krönika, nyhetsartikel och reportage. Läs noga och se till att du har koll på dessa.

Gemensamt 

  • Läsning, lässtrategier: gemensam genomgång och repetition. 
  • De olika texttyperna: genomgång och gemensamma diskussioner om vad som är typiskt för de olika texttyperna. Läsning av olika texttyper 
  • Skönlitteratur: läsning och tolkning av kortare texter, tema/motiv/budskap etc. 
  • Tala: vi övar oss inför det muntliga nationella provet genom att samtala kring de texter vi läser och tolkar.
Alla sidhänvisningar är till Portal Svenska.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar