torsdag 10 september 2015

Referat

Hej alla härliga sjuor!

Vi har precis lärt oss hur man sammanfattar det viktigaste i en lärobokstext och sedan kommer ihåg det efter man har läst. Nu ska vi gå vidare genom att lära oss att skriva referat, och det går till litegrann på samma sätt.

Varför gör vi detta, då? Jo, i kunskapskraven står det att du ska kunna "läsa skönlitteratur och sakprosatexter med [...] flyt genom att [...] välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag". En sådan strategi är att kunna ta ut det vikitgaste och sammanfatta det. Det står också att du ska kunna "skriva olika slags texter med [...] språklig variation, [...] textbindning samt [...] fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer". Referatet du ska skriva är ju en slags text. Det är alltså detta vi ska öva på, och du senare ska bli bedömd på: att du kan sammanfatta det viktigaste i en text och att du kan skriva ett referat utifrån det som är typiskt för den texttypen.
                                                                                                           Bild från Flickr

När du skriver ett referat utgår du ifrån en text någon annan har skrivit, ofta en tidningsartikel, en insändare, krönika eller andra texter där någon utrycker en åsikt. Därför är det viktigt att i ett referat visa vem som säger så här. Då använder du något som kallas referatmarkörer. Referatmarkörer är ord som talar om att det här är sådant någon annan säger, inte du som skrivit referatet. Exempel på referatmarkörer är: anser, berättar, diskuterar, enligt, föreslår, hävdar, inleder, nämner, poängterar etc.

Du börjar med att läsa din originaltext noga, minst två gånger. Stryk under ord och korta meningar som innehåller den viktigaste informationen i texten. Därefter skriver du ner det du strukit under i punktform. Utgå ifrån dina anteckningar när du skriver din sammanfattning. Glöm inte bort att använda referatmarkörer för att visa att det är någon annan än du som säger detta.

Vi kommer att skriva referat först i helklass för att visa alla hur det går till. Därefter kommer ni att få skriva referat på en text tillsammans i mindre grupper, för att öva. Ni kommer att få respons från mig på de texterna ni skriver tillsammans. Till slut kommer ni att få en text som ni ska skriva ett referat på alldeles på egen hand. Det är det referatet jag kommer att bedöma.

Vi jobbar med referat vecka 37-39.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar