fredag 27 februari 2015

Vårprat med 9B

Börja med att titta på filmen!
Som uppgift i stället för de lektioner som går bort får ni en övning i att använda estetiska uttrycksmedel som ett medel att förstärka ett budskap. Med estetiska uttrycksmedel menar jag till exempel bild och musik. I kunskapskraven står det så här:

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. (Betyg E)

Uppgift:

Berätta om en händelse/en person som betytt mycket för dig. Det kan vara en upplevelse, en dag som var så där alldeles fantastisk, eller en person som är speciell för dig av någon anledning. Det kan vara någon du känner eller någon idol, som du beundrar på avstånd.

Välj ut en låt OCH/ELLER en bild som du tycker passar in till det du berättar. Du ska också i ditt vårprat motivera varför du tycker att den låten passar in.

Skriv ett manus, och spela sedan in ditt vårprat. Du kan använda röstmemo till iPhone eller motsvarande till Android. Eller, om du är van vid att använda andra sätt att spela in ljud eller bild på nätet går det bra att använda något annat.

Maila filen med ditt vårprat till mig senast onsdag 4/3. Glöm inte bort att bifoga din bild eller en länk till den låt du har valt, och glöm inte bort att motivera varför du har valt den!

Har du frågor går det bra att maila även dem till mig så svarar jag så fort jag kan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar